1) Prieš pradėdami rašyti CV, pirmiausia apgalvokite jo turinį.


2) Apsispręskite, kokio darbo ieškote , ir jį orientuokite CV. Nusistatę tikslą – kokiai darbo vietai norite save pristatyti - lengviau perteiksite skaitytojui informaciją apie save. Tikslo nustatymas CV nėra būtinas, dažnai motyvaciniame laiške yra patogiau apibrėžti tikslus kiekvienai darbo vietai.

3) Nusistatę tikslą, surašykite įgytą išsilavinimą ar lankytus kursus , susijusius su ieškomu darbu. Jei dar neturite darbo patirties, tačiau dalyvavote aukštosios mokyklos (universiteto, kolegijos) veikloje, gavote tiesiogiai susijusių su ieškomu darbu įvykdytų projektų įvertinimus, aprašykite juos. Studijos po aukštosios mokyklos baigimo rodo, kad siekiate tobulinti savo žinias. Stenkitės į savo CV pažvelgti iš potencialaus darbdavio pusės. Taupykite vietą bei darbdavio laiką ir nerašykite dalykų, kurie nebus susiję su jūsų ieškomu darbu.

4) Aprašykite, ką dirbote praėjusiuose darbuose, dabartiniame darbe, jei jį turite.

5) Pabrėžkite , jog esate komunikabilus, motyvuotas, mokantis dirbti komandoje. Visada rašykite tiesą, nes atvykus į pokalbį melas gali paaiškėti.

6) Aprašydami pareigas , pradėkite dabartinėmis ar paskutinėmis pareigomis. Apibūdindami darbo laikotarpį, galite nurodyti tiktai metus (pvz.: 2001 - 2003) arba metus ir mėnesį (pvz.: 2001m. balandis – 2003m. spalis). Darbo laikotarpyje nurodant tik metus, galima sušvelninti faktą, kad dirbote mažiau nei vienerius kalendorinius metus. Pavyzdžiui, jei dirbote nuo 2001 m. lapkričio iki 2002 m. liepos įrašas „2001-2002 m.“ atrodys geriau.

7) Apibūdindami kiekvieną dirbtą darbą, nepamirškite paminėti, jog turite patirtį , reikalingą ieškomame darbe.

8) Aprašykite, ką esate pasiekęs praeities darbuose. Gal padidinote pardavimus 150-130 proc. kiekviena mėnesį? Ar pagerinote produkto kokybę? Daug problemų išsprendėte? Ką padarėte, kad įmonė taptų konkurencingesnė? Kiek naujų klientų pritraukėte? Išvardinkite nuopelnus, parodančius potencialiems darbdaviams, ką jūs nuveikėte praeityje. Tai leistų jiems suprasti, kad galite būti naudingas. Pateikite kiek galima daugiau skaičių, siekdami įtikinti potencialų darbdavį jus „nusipirkti“.

9) Išbraukite teiginius, nesusijusius su pageidaujamu darbu. Atsiminkite, kad CV yra būdas sudominti darbdavį, taigi nėra būtina įtraukti apskritai viską, netgi tai, kas jam galėtų būti įdomu. Didžiausią dėmesį skirkite tiems praeities darbams, kurie yra susiję su ieškomu darbu.

10) Pakoreguokite sakinius. Apibūdindami pareigas buvusiuose darbuose venkite žodžių “aš”, “mano”, “manęs”. Vietoj “aš planavau, organizavau…” rašykite “planavau organizavau…”. Rašykite trumpais ir tiksliais sakiniais. Kadangi jūsų tikslas yra sudominti kitą asmenį, skaitantį CV , sudarykite sakinius taip, kad jie būtų įdomūs skaityti. Vartokite veiksmažodžius kiekvieno sakinio pradžioje, pavyzdžiui „kūriau..., vadovavau...“. Įsitikinkite, kad kiekvienas žodis yra informatyvus, prisideda prie sakinių kokybės.

11) Peržiūrėkite parašytus sakinius ir apgalvokite jų vietą prisistatyme. Parašykite numerį „1“ prie svarbiausio teiginio, aprašančio jūsų pasiekimus, kiekviename darbe. Parašykite numerį „2“ prie sekančio svarbiausio pasiekimo tol, kol sunumeruosite visus sakinius. Tuomet viską įvertinkite iš potencialaus darbdavio pozicijos.

12) Pagalvokite apie kitus susijusius dalykus , galinčius padėti gauti norimą darbą. Tai gali būti licencijos, sertifikatai , netgi hobiai. Pomėgis keliauti gali suteikti privalumų norint įsidarbinti kelionių agentūroje.

Palikite CV ir ML rašymo rūpesčius profesionalams